Giao dịch chứng khoán phái sinh 6 tháng đầu năm 2021 tăng 15%

Theo Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) mới đây có đưa ra, 6 tháng đầu năm 2021, tổng khối lượng giao dịch trên thị trường phái sinh tại Việt Nam đạt 22.664.678 hợp đồng, tương ứng khối lượng giao dịch chứng khoán bình quân 190.318 hợp đồng/phiên và tăng 15% so với cùng kỳ năm trước.

Trong tháng 6/2021, thị trường giao dịch chứng khoán phái sinh tại HNX đã ghi nhận được những dấu ấn mới. Giao dịch sản phẩm hợp đồng tương lai chỉ số VN30 đã đạt mức cao nhất 6 tháng đầu năm 2021, với khối lượng giao dịch bình quân đạt tới 212.145 hợp đồng/phiên, tăng 1,16% so với tháng trước.

Thị trường chứng khoán phái sinh đón nhận thêm nhiều giao dịch mới

Bên cạnh đó, ngày 28/6 vừa qua, thị trường chứng khoán phái sinh đón nhận thêm sản phẩm mới; Hợp đồng tương lai trái phiếu Chính phủ kỳ hạn 10 năm được đưa vào giao dịch. Góp phần đưa hàng hóa giao dịch trên thị trường lên 3 sản phẩm và tổng cộng 10 mã hợp đồng.

Khối lượng hợp đồng mở (OI) tại phiên giao dịch cuối tháng 6 đạt 29.851 hợp đồng; giảm 10,69% so với tháng trước. Mức OI cao nhất trong tháng 6 đạt 33.609 hợp đồng tại phiên giao dịch ngày 7/6/2021; và phiên có khối lượng giao dịch cao nhất đạt 345.296 hợp đồng vào ngày 10/6/2021.

Thị trường chứng khoán phái sinh đón nhận thêm nhiều giao dịch mới
Thị trường chứng khoán phái sinh đón nhận thêm nhiều giao dịch mới tiềm năng

Về giao dịch Hợp đồng tương lai trái phiếu Chính phủ, chỉ trong 3 phiên giao dịch cuối tháng 6/2021; đã có 823 Hợp đồng tương lai trái phiếu Chính phủ kỳ hạn 10 năm được giao dịch.

Sản phẩm Hợp đồng tương lai trái phiếu Chính phủ kỳ hạn 10 năm được đánh giá là thành công nếu so với hoạt động giao dịch của Hợp đồng tương lai trái phiếu Chính phủ kỳ hạn 5 năm.

Trong tháng 6/2021, Hợp đồng tương lai trái phiếu Chính phủ kỳ hạn 5 năm tiếp tục không có giao dịch. Tổng OI của Hợp đồng tương lai trái phiếu Chính phủ tại thời điểm 30/6/2021 là 99 hợp đồng.

Cơ cấu nhà đầu tư tham gia giao dịch

Về cơ cấu nhà đầu tư tham gia giao dịch, nhà đầu tư nước ngoài có tỷ trọng giao dịch chiếm 1%, nhà đầu tư trong nước chiếm tỷ trọng giao dịch 99% tổng khối lượng giao dịch toàn thị trường. Trong đó, tỷ trọng giao dịch của nhà đầu tư cá nhân chiếm 78,25%, nhà đầu tư tổ chức chiếm 20,75%.

Với sản phẩm Hợp đồng tương lai trái phiếu Chính phủ 10 năm đã mở rộng đối tượng nhà đầu tư được phép tham gia giao dịch bao gồm cả nhà đầu tư tổ chức và nhà đầu tư cá nhân chuyên nghiệp.Tuy nhiên, trong tháng 6/2021, các giao dịch Hợp đồng tương lai trái phiếu Chính phủ kỳ hạn 10 năm đều được thực hiện bởi các tổ chức trong nước.

Cơ cấu nhà đầu tư tham gia giao dịch
Cơ cấu nhà đầu tư tham gia giao dịch chứng khoán phái sinh

Như vậy, tính trong 6 tháng đầu năm 2021, tổng KLGD trên thị trường phái sinh đạt 22.664.678 hợp đồng; tương ứng KLGD bình quân 190.318 hợp đồng/phiên; tăng 15% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, tháng 6 có KLGD bình quân lớn nhất đạt 212.145 hợp đồng/phiên

Sự phát triển nhanh và mạnh mẽ của thị trường phái sinh

Nhìn lại 4 năm về trước, ngày 10/8/2017, TTCKPS khai trương hoạt động; đánh dấu bước phát triển quan trọng của TTCK Việt Nam trong việc quản lý; và vận hành một thị trường giao dịch sản phẩm mới; một kênh đầu tư mới đồng thời cung cấp công cụ phòng ngừa rủi ro hiệu quả đối với chứng khoán trên thị trường cơ sở.

Phát triển thị trường phái sinh được xem là xu thế tất yếu đối với thị trường Việt Nam. Dóp phần hoàn thiện cơ cấu thị trường cũng như cấu trúc hoạt động theo thông lệ quốc tế. Đó cũng là xu thế phát triển chung của thị trường chứng khoán thế giới. Trong số hơn 100 TTCK trên thế giới và trong khu vực; hiện có khoảng 40 thị trường phái sinh được đưa vào vận hành; và có tốc độ tăng trưởng ổn định qua nhiều năm (theo số liệu của WFE và FIA).

Ở Việt Nam, sau 4 năm hoạt động, TTCKPS đã có sự phát triển nhanh chóng; vượt các kỳ vọng đặt ra, thể hiện rõ vai trò là công cụ phòng ngừa rủi ro. Góp phần ổn định dòng vốn đầu tư trên thị trường cơ sở. Hiện tại, TTCKPS cung cấp 2 dòng sản phẩm là: Hợp đồng tương lai trên chỉ số cổ phiếu (HĐTL VN30); và Hợp đồng tương lai trên trái phiếu Chính phủ (HĐTL TPCP kỳ hạn 5 năm và HĐTL TPCP kỳ hạn 10 năm).

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *