Nhựa An Phát Xanh (AAA) chốt danh sách trả cổ tức 2020 bằng tiền

Công ty Cổ phần Nhựa An Phát Xanh (Mã CK: AAA) dự kiến chốt danh sách trả cổ tức bằng tiền và chia cổ phiếu thưởng tỷ lệ 15%. Trong đó, Nhựa An Phát Xanh sẽ phát hành cổ phiếu thưởng tỷ lệ 10% và trả cổ tức bằng tiền tỷ lệ 5%. Dự kiến vào ngày 6/9, Nhựa An Phát Xanh sẽ chốt danh sách cổ đông trả cổ tức năm 2020. Với cách chia cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 5% của Nhựa An Phát Xanh, thì với mỗi cổ phiếu, cổ đông sẽ được nhận 500 đồng. Thời gian thanh toán là vào ngày 28/10/2021.

Nhựa An Phát Xanh chốt danh sách trả cổ tức

Năm 2020 AAA ghi nhận doanh thu và LNST lần lượt đạt hơn 7.438 tỷ đồng và 283,2 tỷ đồng. Lần lượt giảm 19,8% và 42,3% so với kết quả kinh doanh năm 2019. EPS đạt 1.310 đồng. Với kết quả đạt được, Đại hội cổ đông thường niên năm 2021 của công ty đã thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2020. Trong đó chia cổ tức bằng tiền tỷ lệ 5%. Trong khi mục tiêu chi trả cổ tức trong cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên 2020 dự kiến là 15%.

Cùng với đó AAA cũng chốt danh sách cổ đông phát hành gần 29,7 triệu cổ phiếu thưởng. Do thực hiện tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu tỷ lệ 10:1. Giá trị phát hành theo mệnh giá 297 tỷ đồng. Nguồn vốn phát hành là thặng dư vốn cổ phần thuộc quyền sở hữu và sử dụng của Công ty mẹ trên Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2020 đã được kiểm toán.

Nhựa An Phát Xanh chốt danh sách trả cổ tức
Năm 2020 AAA ghi nhận doanh thu và LNST lần lượt đạt hơn 7.438 tỷ đồng và 283,2 tỷ đồng.

BCTC năm 2020 đã kiểm toán ghi nhận, tính đến 31/12/2020 AAA còn 568,7 tỷ đồng LNST chưa phân phối. 692 tỷ đồng thặng dư vốn cổ phần. Và 80,5 tỷ đồng quỹ đầu tư phát triển. Trong quý 2/2021, AAA đạt doanh thu 3.264,7 tỷ đồng. Lãi sau thuế đạt 92,8 tỷ đồng. Lần lượt tăng 80,3% và 25% so với cùng kỳ năm trước.

Trên thị trường cổ phiếu AAA giảm mạnh từ vùng giá 20.500 đồng/cổ phiếu. Hồi cuối tháng 6 xuống vùng giá 14.800 đồng/cổ phiếu vào hồi giữa tháng 7. Tương ứng giảm 28% trong vòng 3 tuần. Kết thúc phiên giao dịch 18/8, cổ phiếu AAA giảm nhẹ 0,3% xuống mức 17.650 đồng/cổ phiếu. Và đã tăng 19% trong vòng 1 tháng.

AAA dự kiến phát hành gần 30 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 10:1

Theo đó, AAA dự kiến phát hành gần 29,68 triệu cổ phiếu. Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá là 296,76 tỷ đồng cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 10:1. Tương ứng cổ đông sở hữu 10 cổ phiếu sẽ được nhận 1 cổ phiếu mới. Số cổ phiếu lẻ thập phân nếu có) sẽ bị hủy bỏ.

Nguồn vốn phát hành là thặng dư vốn cổ phần thuộc quyền sở hữu và sử dụng của Công ty mẹ trên Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2020 đã được kiểm toán. Theo Báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán năm 2020, thặng dư vốn cổ phần tại thời điểm 31/12/2020 là hơn 692 tỷ đồng.

AAA dự kiến phát hành gần 30 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 10:1
AAA dự kiến phát hành gần 29,68 triệu cổ phiếu.

Số lượng cổ phiếu phát hành để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu sẽ không bị hạn chế chuyển nhượng. Thời gian phát hành dự kiến sau khi UBCK thông báo nhận được đầy đủ tài liệu báo cáo về việc phát hành cổ phiếu. Nhằm để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu. Dự kiến tháng 8/2021.

Mới đây, CTCP Tập đoàn An Phát Holdings (APH – sàn HOSE), công ty mẹ Nhựa An Phát Xanh đã thông báo không mua được cổ phiếu nào trong tổng số lượng cổ phiếu AAA đăng ký mua trước đó là 7 triệu cổ phiếu. Với lý do thị trường không thuận lợi. Sau giao dịch, APH vẫn sở hữu 50,59% vốn tại AAA.

Xem thêm những bài viết cùng chuyên mục tại: Cổ phiếu

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *