Thị trường bảo hiểm quý 2 chịu tác động của dịch covid

Dù chịu ảnh hưởng từ “làn sóng thứ ba” dịch COVID-19 trong cộng đồng trong khoảng thời gian đầu năm. Thế nhưng cho đến hết quý 1. Nhiều báo cáo cho thấy tổng tài sản của doanh nghiệp bảo hiểm trên thị trường vẫn tăng 22,8%. Nếu so sánh với cùng kỳ năm 2020, con số này ước đạt 600.818 tỷ đồng. Theo báo cáo từ Bộ Tài chính, tính cho đến hết tháng 3/2021. Hiện tổng tài sản của thị trường bảo hiểm quý 2 ước đạt 600.818 tỷ đồng. Với mức tăng trưởng đạt 22,8% so với cùng kỳ năm 2020.

Thị trường bảo hiểm ba tháng đầu năm 2021

Tổng tài sản các doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ ước đạt 100.215 tỷ đồng. Các doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ ước đạt 500.603 tỷ đồng. Tổng số phí bảo hiểm thu xếp qua môi giới bảo hiểm đến hết quý 1 ước đạt 2.332 tỷ đồng, tăng 5,2% so với cùng kỳ năm 2020. Trong đó, phí bảo hiểm thu xếp gốc ước đạt 1.874 tỷ đồng, tăng 11,2% so với cùng kỳ năm 2020. Trong khi đó, phí tái bảo hiểm thu xếp ước đạt 458 tỷ đồng, lại giảm 13,9% so với cùng kỳ năm 2020. Như vậy, sau 3 tháng đầu năm 2021, tổng giá trị tài sản của các doanh nghiệp bảo hiểm đã tăng thêm hơn 44,1 nghìn tỷ đồng.

Thị trường bảo hiểm ba tháng đầu năm 2021
Thị trường bảo hiểm ba tháng đầu năm phát triển khá.

Trước đó, năm 2020 dù chịu nhiều ảnh của dịch COVID-19 , thị trường bảo hiểm vẫn đạt được mức tăng trưởng tích cực. Tổng tài sản của các doanh nghiệp bảo hiểm ước đạt 556.669 tỷ đồng, tăng 20,4% so với năm 2019. Trong đó, các doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ ước đạt 100.215 tỷ đồng, các doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ ước đạt 456.454 tỷ đồng.

Tính đến hết tháng 03/2021, thị trường bảo hiểm có 70 doanh nghiệp kinh doanh bảo hiểm (tăng thêm 1 doanh nghiệp so với cuối 2020). Trong đó, có 31 doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ, 18 doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ, 02 doanh nghiệp tái bảo hiểm và 19 doanh nghiệp môi giới bảo hiểm. Ngoài ra còn có 01 chi nhánh doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài.

Quý 2 ghi nhận dấu hiệu giảm sút lợi nhuận do covid

“Ông lớn” Tập đoàn Bảo Việt (BVH) vẫn ghi nhận doanh thu hoạt động kinh doanh quý 2 đạt 9.514 tỷ đồng. Tăng gần 16% so với quý 2 năm ngoái. Trong đó riêng doanh thu phí bảo hiểm thuần đạt 9.300 tỷ đồng (tăng 16,4% so với cùng kỳ). Trừ chi phí, lợi nhuận gộp từ hoạt động kinh doanh bảo hiểm ghi dương 182 tỷ đồng. Trong khi quý 2 năm ngoái âm 471 tỷ đồng.

Doanh thu tài chính giảm khoảng 450 tỷ đồng so với cùng kỳ. Chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 324 tỷ đồng là những tác động chính. Khiến lợi nhuận sau thuế giảm đến 18,24% so với cùng kỳ, còn 443 tỷ đồng.

Quý 2 ghi nhận dấu hiệu giảm sút lợi nhuận do covid
Dấu hiệu sụt giảm của thị trường dưới tác động của covid.

Nhờ quý 1 lãi lớn nên tính chung 6 tháng đầu năm 2021 Bảo Việt vẫn lãi sau thuế 942 tỷ đồng; tăng trưởng 45% so với lợi nhuận đạt được 6 tháng đầu năm 2020. Bảo Việt cũng cho biết. Thị trường tài chính nói chung và thị trường chứng khoán nói riêng diễn biến tích cực trong 6 tháng đầu năm. Góp phần vào sự tăng trưởng lợi nhuận từ hoạt động tài chính của công ty.

PVI cũng ghi nhận doanh thu quý 2 tăng hơn 8% so với cùng kỳ. Nhưng không có khoảng hoàn nhập dự phòng giảm giá đầu tư gần 110 tỷ đồng như cùng kỳ. Nên dẫn đến lợi nhuận sau thuế quý 2 vẫn giảm sút 23,7% xuống còn 273 tỷ đồng.

Hãy đón xem những thông tin tài chính bảo hiểm mới nhất của chúng tôi nhé.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *