Sài Gòn VRG chốt danh sách cổ đông phát hành 12 triệu cổ phiếu

Công ty Cổ phần Đầu tư Sài Gòn VRG (UpCOM) là thành viên của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam, được giới chuyên môn đánh giá là có tiềm lực tài chính hàng đầu. Sài Gòn VRG tập trung vào nhiều lĩnh vực, trong đó có khai thác, trồng cao su, tài chính ngân hàng, phát triển hạ tầng. Ngày 27/7, hội đồng quản trị Sài Gòn SRG đã thống nhất triển khai phương án phát hành tăng cổ phiếu. Kết quả, ngày 20/8, danh sách cổ đông phát hành gần 12 triệu cổ phiếu thưởng đã được công ty công bố.

Tỷ lệ phát hành lên tới 15%

Ngày 8/9 tới đây CTCP Đầu tư Sài Gòn VRG (mã chứng khoán SIP) sẽ chốt danh sách cổ đông. Đồng thời phát hành hơn 11,9 triệu cổ phiếu thưởng do thực hiện tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu. Tỷ lệ phát hành 15%, tương ứng mỗi cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu được hưởng 1 quyền. Cứ 1 quyền thì nhận về 0,15 cổ phiếu mới phát hành. Giá trị phát hành theo mệnh giá hơn 119 tỷ đồng. Nguồn vốn phát hành lấy từ quỹ đầu tư phát triển của công ty.

Kết quả kinh doanh, năm 2020 SIP đạt gần 1.118 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế. Tăng 73,2% so với năm trước đó. EPS đạt 12.917 đồng. Lũy kế 6 tháng đầu năm 2021 doanh thu Đầu tư Sài Gòn VRG đạt 2.997 tỷ đồng. Tăng 37,5% so với nửa đầu năm ngoái. Đồng thời thực hiện được xấp xỉ 73% kế hoạch năm.

Tỷ lệ phát hành lên tới 15%
Cơ sở sản xuất của công ty Đầu tư Sài Gòn VRG

Tính đến 31/12/2020 Bảo Minh còn 333,6 tỷ đồng quỹ đầu tư phát triển. Ngoài ra công ty còn 1.139 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối. Hơn 31 tỷ đồng thặng dư vốn cổ phần và hơn 26 tỷ đồng quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu.

Trên thị trường sau khi lập đỉnh vào hồi giữa tháng 1 tại mức giá 228.700 đồng/cổ phiếu. Hiện cổ phiếu SIP đang giao dịch quanh vùng giá 165.800 đồng/cổ phiếu. Mức giá giảm 27,5% từ đỉnh.

Lãi trước thuế 682 tỷ đồng trong 6 tháng

Đầu tư Sài Gòn VRG mới đây cũng đã công bố kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm 2021. Doanh thu đạt 2.997 tỷ đồng. Tăng 37,5% so với nửa đầu năm ngoái. Đồng thời công ty cũng thực hiện được xấp xỉ 73% kế hoạch năm. Nhờ có thêm khoản lãi 39 tỷ đồng từ các công ty liên doanh liên kết (tăng 33 tỷ đồng so với cùng kỳ). Vậy nên lợi nhuận trước thuế còn 682 tỷ đồng. Con số này đã vượt 4,9% chỉ tiêu lợi nhuận được giao cho cả năm. Lợi nhuận sau thuế đạt 550 tỷ đồng. Tăng 30% so với nửa đầu năm 2020. Trong đó LNST công ty mẹ đạt 513 tỷ đồng. EPS đạt 5.616 đồng.

Lãi trước thuế 682 tỷ đồng trong 6 tháng
Vốn điều lệ của công ty Đầu tư Sài Gòn VRG

Trong quý doanh thu tài chính đạt 118 tỷ đồng. Giảm gần 27 tỷ đồng so với cùng kỳ còn chi phí tài chính ghi dương 7 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ ghi âm 126 tỷ đồng. Giải trình kết quả kinh doanh, Đầu tư Sài Gòn VRG cho biết doanh thu tài chính giảm do thu lãi tiền gửi giảm. Còn chi phí tài chính tăng mạnh do quý 2 năm nay không phát sinh các khoản hoàn nhập dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh như cùng kỳ năm ngoái.

Chi phí quản lý doanh nghiệp trong quý đạt hơn 20 tỷ đồng. Trong khi cùng kỳ ghi âm hơn 48 tỷ đồng cũng do quý 2 năm ngoái công ty hoàn nhập dự phòng nợ phải thu khó đòi. Còn quý 2 năm nay thì không. Kết quả, dù doanh thu tăng mạnh nhưng lợi nhuận trước thuế vẫn giảm 6,4% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế đạt hơn 341 tỷ đồng. Giảm 9,2% so với quý 2 năm ngoái. Lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ đạt 327 tỷ đồng.

Xem thêm những bài viết cùng chuyên mục tại: Cổ phiếu

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *