Cần Thơ: dự án sàn chuyển giao công nghệ được phê duyệt

Thành phố Cần Thơ đang thực hiện đầu tư nhiều dự án để có thể nâng cấp và phát triển nhanh chóng hơn. Bên cạnh việc đầu tư các dự án đô thị, đất đai, Cần Thơ còn tập trung vào đầu tư các sàn giao dịch công nghệ. Trong bối cảnh thời đại mới, điều này là hết sức cần thiết. Đây sẽ là bước đệm để xúc tiến, chuyển giao công nghệ. Đồng thời còn giúp kết nối cung cầu chặt chẽ hơn. Đây có thể được xem là một sự đầu tư thông minh và cần thiết để đẩy mạnh thương mại hóa và phát triển công nghệ tại Thành phố Cần Thơ.

Mục tiêu đầu tư dự án sàn chuyển giao công nghệ

Dự án được xây dựng tại xã Mỹ Khánh, huyện Phong Điền với tổng mức đầu tư dự kiến gần 30 tỷ đồng

Ngày 22/8/2021, UBND TP. Cần Thơ đã có Quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Sàn giao dịch công nghệ.

Dự án được xây dựng tại xã Mỹ Khánh, huyện Phong Điền

Mục tiêu đầu tư dự án là nhằm tăng cường xúc tiến, chuyển giao công nghệ. Giới thiệu chào bán, kết nối cung cầu và chuyển giao công nghệ thiết bị.

Thúc đẩy phát triển thị trường khoa học công nghệ, phục vụ nhu cầu đầu tư. Đổi mới công nghệ của các doanh nghiệp thông qua hỗ trợ giao dịch công nghệ tại TP. Cần Thơ và vùng Đồng bằng sông Cửu Long. Góp phần đẩy mạnh việc thương mại hóa các sản phẩm nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ. Hỗ trợ khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo.

Tạo không gian làm việc chung và là nơi tổ chức các hoạt động hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo của thành phố Cần Thơ. Tạo lập liên kết giữa hoạt động nghiên cứu khoa học phát triển công nghệ với hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp trên địa bàn TP. Cần Thơ và vùng Đồng bằng sông Cửu Long.

Dự án cũng được cho là sẽ đẩy mạnh việc thương mại hóa các sản phẩm nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, hỗ trợ khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo; hỗ trợ cung cấp thông tin về nguồn cung – cầu công nghệ, chuyên gia tư vấn.

Đẩy mạnh chuyển giao công nghệ

Sàn giao dịch công nghệ cũng là nơi tổ chức trưng bày sản phẩm công nghệ mới, quy trình thiết bị công nghệ đồng bộ. Chuyển giao công nghệ và tạo lập sàn công nghệ. Ươm tạo và hỗ trợ hình thành các doanh nghiệp khoa học công nghệ, sản xuất các sản phẩm mới. Nhờ đó có giá trị gia tăng cao, góp phần đưa nhanh kết quả nghiên cứu. Áp dụng vào sản xuất, kinh doanh, nhằm phát triển bền vững TP. Cần Thơ và vùng Đồng bằng sông Cửu Long…

Dự án được cho là sẽ đẩy mạnh việc thương mại hóa các sản phẩm nghiên cứu khoa học

Dự án được xây dựng tại xã Mỹ Khánh, huyện Phong Điền, TP. Cần Thơ. Quy mô đầu tư gồm: Xây dựng khối nhà sàn giao dịch công nghệ quy mô 01 trệt, 01 lửng; các hạng mục phụ trợ: khu vực triển lãm ngoài trời, cây xanh, hạ tầng kỹ thuật, phòng cháy chữa cháy và đường giao thông đấu nối vào công trình… và trang thiết bị phục vụ.

Đây là dự án nhóm C có tổng mức đầu tư dự án (dự kiến) 29.976.586.334 đồng. Trích từ nguồn vốn ngân sách Thành phố. Thời gian thực hiện dự án năm 2021-2024.

Tiềm năng phát triển của các doanh nghiệp khoa học công nghệ trong tương lai

Sàn giao dịch công nghệ cũng được kỳ vọng sẽ ươm tạo. Từ đó hỗ trợ hình thành các doanh nghiệp khoa học công nghệ. Sản xuất các sản phẩm mới, có giá trị gia tăng cao, góp phần đưa nhanh kết quả nghiên cứu vào sản xuất, kinh doanh, thúc đẩy nền kinh tế, nhằm phát triển bền vững TP. Cần Thơ và vùng đồng bằng sông Cửu Long.

UBND TP. Cần Thơ giao Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố tổ chức triển khai thực hiện dự án theo đúng quy định. Tiến hành lựa chọn đơn vị tư vấn lập dự án theo đúng quy định pháp luật về đấu thầu và Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *