Chi phí gia tăng làm ảnh hưởng nhiều đến lợi nhuận của VNR

Nhiều khoản chi phí gia tăng chính là nguyên nhân chính khiến lợi nhuận của VNR giảm mạnh trong quý II. Mặc dù vậy, luỹ kế 6 tháng đầu năm, lợi nhuận trước thuế vẫn đạt mức tăng hơn 55% so với cùng kỳ. Tổng CTCP Tái bảo hiểm Quốc gia Việt Nam (VNR) vừa mới công bố báo cáo tài chính. Theo đó VNR với lợi nhuận trước thuế quý II/2021 đạt 90,2 tỷ đồng. Con số này giảm 29,5% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế ước đạt 76,8 tỷ đồng. VNR cho biết lợi nhuận giảm một phần là do một số nguyên nhân như chi phí dự phòng phải thu khó đòi tăng 7,3 tỷ đồng. Đồng thời các khoản chi phí quản lý khác tăng 9 tỷ đồng làm giảm thu nhập từ kinh doanh bảo hiểm.

VNR hiện đang góp vốn vào nhiều công ty bảo hiểm

Cùng với đó thu nhập hoạt động đầu tư và hoạt động khác giảm 34,7 tỷ đồng. Do chi phí dự phòng uỷ thác đầu tư tăng 51,4 tỷ đồng so với cùng kỳ. Nguyên nhân là trong cùng kỳ năm trước Tổng công ty hoàn nhập dự phòng giảm giá uỷ thác đầu tư số tiền 44,7 tỷ đồng. Trong khi quý II năm nay số chi phí uỷ thác chỉ đạt 6,7 tỷ đồng. Thu nhập khác cũng giảm 1,9 tỷ đồng. Mặc dù vậy, luỹ kế 6 tháng đầu lợi nhuận trước thuế của VNR vẫn tăng 55,5% với 218 tỷ đồng.

Tính tới 30/6/2021, VNR có một công ty con là CTCP đầu tư Vinare với tỷ lệ sở hữu là 63,88%; tỷ lệ biểu quyết là 60% và một công ty liên kết là Công ty TNHH Bảo hiểm SamsungVina với tỷ lệ sở hữu là 25%.

VNR hiện đang góp vốn vào nhiều công ty bảo hiểm
Thị trường bảo hiểm tăng trưởng đều trong thời gian qua.

Tổng tài sản của VNR tăng 4% đạt 7.007 tỷ đồng. Trong đó tiền và các khoản tương đương tiền tăng mạnh. Số dư cuối ngày 30/6 là 146 tỷ đồng; gấp 2,7 lần con số chốt năm trước. Khoản mục đầu tư tài chính ngắn hạn tăng gần 35% trong khi đầu tư tài chính dài hạn giảm hơn 42%.

VNR hiện đang góp vốn cổ phần vào nhiều công ty bảo hiểm như PJICO, PTI; Bảo hiểm toàn cầu, Bảo hiểm ABIC, Bảo hiểm Hùng Vương; Khách sạn Sài Gòn – Hạ Long và Ngân hàng Tiên Phong (TPBank). Khoản góp vào TPBank chiếm tỷ trọng lớn nhất 64% tổng giá trị đầu tư.

VNR đạt hơn 181 tỷ đồng phần lớn là nhờ vào bảo hiểm

Doanh thu thuần kinh doanh bảo hiểm quý II của Tổng Công ty CP Tái Bảo hiểm Quốc gia Việt Nam (VNR/HNX) giảm 11% so với cùng kỳ; còn hơn 408 tỷ đồng chủ yếu do doanh thu phí nhận tái bảo hiểm giảm 20%; còn gần 648 tỷ đồng. Tuy nhiên VNR vẫn có lợi nhuận gộp tăng 82% so với cùng kỳ năm trước. Lên hơn 29 tỷ đồng nhờ chi phí kinh doanh bảo hiểm giảm mạnh hơn doanh thu (giảm 15%).

VNR đạt hơn 181 tỷ đồng phần lớn là nhờ vào bảo hiểm
Doanh thu từ bảo hiểm đang chiếm phần lớn.

Trong kỳ, Công ty không còn được hoàn nhập dự phòng giảm giá đầu tư vào công ty con gần 45 tỷ đồng. Dẫn đến lợi nhuận hoạt động tài chính giảm 36%; còn hơn 66 tỷ đồng dù doanh thu tài chính tăng 48%. Nguyên nhân chính khiến lãi ròng của VNR giảm 30% so với cùng kỳ; còn hơn 68 tỷ đồng là do lợi nhuận hoạt động tài chính giảm; cộng thêm chi phí quản lý doanh nghiệp gấp 2.8 lần cùng kỳ, lên hơn 24 tỷ đồng.

Lũy kế nửa đầu năm, VNR đạt hơn 181 tỷ đồng lãi ròng. Tăng 52% so với cùng kỳ chủ yếu do lợi nhuận kinh doanh bảo hiểm và tài chính lần lượt tăng 39% và 62%. Năm 2021, VNR đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế đạt 377 tỷ đồng; tăng 6% so với thực hiện năm 2020. Như vậy, sau nửa năm, Công ty đã thực hiện được 58% mục tiêu lợi nhuận cả năm. Tính tới cuối quý II/2021, tổng tài sản của VNR tăng 4% so với đầu năm, lên hơn 7.251 tỷ đồng.

Hãy đón xem những thông tin tài chính bảo hiểm mới nhất tại detalab.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *