Hết hạn chuyển đổi mục đích sử dụng đất tại dự án nuôi bò chất lượng cao

UBND tỉnh Phú Yên vừa ra quyết định chấm dứt hiệu lực Quyết định số 169/QĐ-UBND ngày 18/01/2017 của UBND tỉnh Phú Yên chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác không phải lâm nghiệp để có thể thực hiện dự án: Chăn nuôi bò thịt chất lượng cao. Dự án này của công ty cổ phần chăn nuôi Thảo Nguyên Phú Yên. Công ty này nay là có tên là Công ty Cổ phần Phát triển nông nghiệp Thảo Nguyên triển.

Cụ thể, dự án Chăn nuôi bò thịt chất lượng cao đã được UBND tỉnh cấp phép chấm dứt hiệu lực chủ trương đầu tư (tại Quyết định số 902/QĐ-UBND ngày 01/7/2021). Do Nhà đầu tư tự quyết định chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư theo điều luật tại điểm a, khoản 1, Điều 48, Luật Đầu tư năm 2020. Cùng với trang web detalab.com theo dõi kỹ hơn qua bài viết dưới đây nhé.

Dự án Chăn nuôi bò thịt chất lượng cao

Về rà soát điều chỉnh quy hoạch 03 loại rừng: UBND tỉnh Phú Yên ban hành Quyết định số 2570/QĐ-UBND ngày 28/12/2017 về phê duyệt kết quả rà soát. Và điều chỉnh quy hoạch 03 loại rừng tỉnh Phú Yên. Theo đó tổng diện tích đất tại tiểu khu 310, 311 được quy hoạch lâm nghiệp là 1.362,72 ha. Bao gồm: Quy hoạch rừng phòng hộ là 586,78 ha (Ban quản lý rừng phòng hộ Sông Hinh 454,54 ha; UBND xã và hộ gia đình 132,24 ha); Quy hoạch rừng sản xuất là 775,94 ha bao gồm Ban quản lý rừng phòng hộ Sông Hinh 559,27 ha. Và UBND xã và hộ gia đình 216,67 ha.

Dự án Chăn nuôi bò thịt chất lượng cao
Chấm dứt dự án Chăn nuôi bò thịt

Trong đó có 463,37 ha thuộc dự án Chăn nuôi bò thịt chất lượng cao. Bao gồm: Quy hoạch rừng phòng hộ 211,71 ha; và Quy hoạch rừng sản xuất 251,66 ha do Ban quản lý rừng phòng hộ Sông Hinh quản lý.

UBND Phú Yên đề nghị Công ty Cổ phần Phát triển nông nghiệp Thảo Nguyên có trách nhiệm nộp bản gốc Quyết định số 169/QĐ-UBND ngày 18/01/2017 của UBND tỉnh Phú Yên về Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Phú Yên. Sở Nông nghiệp và PTNT thực hiện thu hồi bản gốc Quyết định số 169/QĐ-UBND ngày 18/01/2017 của UBND tỉnh Phú Yên, nộp về UBND tỉnh. Đồng thời, thông báo cho các cơ quan, đơn vị liên quan biết.

Dự án Chăn nuôi bò thịt chất lượng cao của Công ty Cổ phần Chăn nuôi Thảo Nguyên Phú Yên được tỉnh Phú Yên cấp chủ trương đầu tư. Quyết định từ tháng 10/2016 với tổng vốn đầu tư 1.500 tỉ đồng. Có kế hoạch triển khai chăn nuôi 90 nghìn con bò.

Tư vấn đề xuất quy hoạch khu kinh tế Nam Phú Yên tăng thêm 250 ha

UBND tỉnh Phú Yên có buổi làm việc với Viện Quy hoạch đô thị và Nông thôn Quốc gia (đơn vị tư vấn) theo hình thức trực tuyến để cho ý kiến về Đồ án điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Nam Phú Yên đến năm 2040.

Tư vấn đề xuất quy hoạch khu kinh tế Nam Phú Yên tăng thêm 250 ha
Khu kinh tế Nam Phú Yên

Tại cuộc họp, đơn vị tư vấn đã trình bày ý tưởng. Và định hướng điều chỉnh cấu trúc KKT Nam Phú Yên. Theo đó quy mô diện tích khoảng 20.980 ha (tăng 250 ha so với quy hoạch đã được duyệt). Trong đó chú trọng phát triển bền vững, có chọn lọc một số ngành công nghiệp như công nghiệp công nghệ cao, các ngành công nghiệp gắn với cảng biển. Đồng thời, phát triển du lịch biển, đảo, du lịch văn hóa. Và kết hợp mua sắm, du lịch sinh thái, du lịch nghỉ dưỡng.

Theo lãnh đạo UBND tỉnh Phú Yên, Đồ án điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Nam Phú Yên; đến năm 2040 do đơn vị tư vấn báo cáo đã cơ bản mang tính tổng thể. Phù hợp với định hướng phát triển chung của tỉnh Phú Yên.

Những ý kiến đóng góp và Qua kết luận của lãnh đạo tỉnh, đơn vị tư vấn tiếp thu. Và chỉnh sửa hoàn thiện đồ án. Báo cáo sẽ được lãnh đạo tỉnh xem xét, quyết định và triển khai các bước tiếp theo.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *