Những quy định đối với nhà đầu tư trên thị trường chứng khoán phái sinh

Tổ chức, cá nhân có thể được tự do đầu tư vào các chứng khoán phái sinh trên thị trường chứng khoán phái sinh hiện nay, trừ các trường hợp đầu tư có điều kiện cụ thể không được phép tham gia theo quy định. Đây là quy định của Bộ Tài chính tại dự thảo Nghị nhằm định hướng dẫn Luật Chứng khoán về chứng khoán phái sinh cũng như thị trường chứng khoán phái sinh. Với những quy định về việc đầu tư chứng khoán phái sinh, mọi người sẽ biết rõ mình thuộc đối tượng nào trong việc đầu tư chứng khoán phái sinh. Cũng như các quy định này nhằm đảm bảo quyền lợi và nghĩa vụ của người tham gia đầu tư.

Thị trường chứng khoán phái sinh

Chứng khoán phái sinh là các công cụ tài chính có giá trị phụ thuộc vào giá của một tài sản cơ sở; nhằm nhiều mục tiêu khác nhau như phân tán rủi ro; bảo vệ lợi nhuận hoặc tạo lợi nhuận. Tài sản cơ sở của chứng khoán phái sinh được chia thành 2 dạng chính; là hàng hóa như thực phẩm/nông sản, năng lượng…hoặc công cụ tài chính như cổ phiếu, trái phiếu, lãi suất, …

Nói 1 cách dễ hiểu và trực quan hơn, tại thị trường Việt Nam. Chứng khoán phái sinh là 1 sản phẩm cho phép bạn đặt cược vào cửa tăng hoặc giảm của chỉ số VN30. Nếu chỉ số VN30 thay đổi đúng như kỳ vọng, bạn có lời. Sản phẩm phái sinh này có tên chính xác là Hợp đồng tương lai chỉ số VN30.

Thị trường chứng khoán phái sinh
Thị trường chứng khoán phái sinh hiện nay

Theo dự thảo, chứng khoán phái sinh giao dịch trên thị trường chứng khoán phái sinh bao gồm; a) Hợp đồng tương lai, hợp đồng quyền chọn niêm yết dựa trên tài sản cơ sở là chứng khoán; chỉ số chứng khoán, hàng hóa, lãi suất, tỷ giá; b) Hợp đồng kỳ hạn, hợp đồng quyền chọn không niêm yết dựa trên tài sản cơ sở; là chứng khoán giao dịch trên Sở giao dịch chứng khoán.

Quy định về việc đầu tư chứng khoán phái sinh

Quy định về đầu tư chứng khoán phái sinh, dự thảo nêu rõ; Tổ chức, cá nhân được tự do đầu tư vào các chứng khoán phái sinh trên thị trường chứng khoán phái sinh; trừ các trường hợp đầu tư có điều kiện cụ thể sau đây:

a) Công ty chứng khoán chỉ được đầu tư chứng khoán phái sinh sau khi đã được; Ủy ban Chứng khoán nhà nước cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện tự doanh chứng khoán phái sinh

b) Công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán chỉ được đầu tư chứng khoán phái sinh; nhằm mục đích phòng ngừa rủi ro từ nguồn vốn ủy thác. Vốn của quỹ đầu tư hoặc công ty đầu tư chứng khoán; trong trường hợp hợp đồng quản lý danh mục đầu tư. Điều lệ quỹ đầu tư hoặc công ty đầu tư chứng khoán có điều khoản cho phép sử dụng nguồn vốn ủy thác; vốn của quỹ đầu tư hoặc công ty đầu tư chứng khoán để đầu tư chứng khoán phái sinh.

c) Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài chỉ được đầu tư chứng khoán phái sinh; sau khi được Ngân hàng Nhà nước cấp phép;

d) Doanh nghiệp bảo hiểm, chi nhánh doanh nghiệp bảo hiểm nước ngoài chỉ được đầu tư chứng khoán phái sinh sau khi được Bộ Tài chính chấp thuận theo quy định pháp luật về kinh doanh bảo hiểm;

Quy định về việc đầu tư chứng khoán phái sinh
Quy định về việc đầu tư chứng khoán phái sinh do Chính Phủ quy định

đ) Tập đoàn kinh tế nhà nước, tổng công ty nhà nước; doanh nghiệp nhà nước theo quy định pháp luật về doanh nghiệp. Doanh nghiệp thuộc sở hữu 100% vốn của doanh nghiệp nhà nước; chỉ được đầu tư chứng khoán phái sinh sau khi đã được cơ quan quản lý có thẩm quyền. Chủ sở hữu cho phép thực hiện theo quy định pháp luật về quản lý; sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp.

Quá trình đầu tư chứng khoán phái sinh

Trong quá trình đầu tư chứng khoán phái sinh, kinh doanh chứng khoán phái sinh; tổ chức, cá nhân tự chịu trách nhiệm về rủi ro và phải tuân thủ quy định pháp luật; không được thực hiện các hành vi bị cấm theo quy định pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán.

Việc đầu tư, giao dịch chứng khoán phái sinh niêm yết thực hiện theo quy định tại Nghị định này. Đối với các chứng khoán phái sinh không niêm yết quy định tại Khoản 1 Điều 8 Nghị định này; trước và sau khi giao kết, thực hiện hợp đồng, nhà đầu tư phải thông báo bằng văn bản cho Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam. Việc giao dịch, bù trừ thanh toán chứng khoán phái sinh không niêm yết thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Tài chính.

Chứng khoán phái sinh là một sản phẩm nhiều ưu điểm vượt trội hơn so với cổ phiếu; trái phiếu, nhưng nó cũng mang theo mức độ rủi ro cao; bạn có thể kiếm lời rất nhanh nhưng cũng có thể mất số tiền đáng kể.

Là người mới tham gia thị trường, bạn cần những chuyên gia dày dạn kinh nghiệm giao dịch phái sinh dẫn dắt. Tại HSC Online, chúng tôi xây dựng đội ngũ chuyên gia & hệ thống tư vấn có hàng trăm nhà đầu tư tin tưởng và kiếm lợi nhuận mỗi ngày.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *