Thống nhất thị trường trái phiếu theo quy định đến hết ngày 31/12/2022

Nhu cầu đầu tư trái phiếu được đánh giá luôn có vị trí ở mức khá cao. Khi tỷ suất sinh lời đối với kênh đầu tư này so với các kênh khác vẫn khá hấp dẫn đầu tư. Kỳ vọng thị trường trái phiếu phát triển ổn định, Bộ Tài chính đưa ra uy định thống nhất thị trường trái phiếu hạn trễ nhất đến hết ngày 31/12/2022. Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) phải thống nhất tổ chức thị trường giao dịch trái phiếu. Lộ trình sắp xếp lại thực hiện theo quy định tại Luật Chứng khoán cùng các văn bản hướng dẫn thi hành.

Một số quy định do Bộ Tài chính mới ban hành

Đây là quy định tại Thông tư 57/2021/TT-BTC do Bộ Tài chính mới ban hành. Quy định lộ trình sắp xếp lại thị trường giao dịch cổ phiếu, thị trường giao dịch trái phiếu, thị trường giao dịch chứng khoán phái sinh; và thị trường giao dịch các loại chứng khoán khác. Thông tư nêu rõ về lộ trình sắp xếp lại thị trường giao dịch trái phiếu như sau: Chậm nhất đến hết ngày 31/12/2022; HNX thống nhất tổ chức thị trường giao dịch trái phiếu theo quy định tại Luật Chứng khoán và các văn bản hướng dẫn thi hành.

HNX và HoSE thực hiện tổ chức thị trường giao dịch trái phiếu

HNX và HoSE thực hiện tổ chức thị trường giao dịch trái phiếu
Sắp xếp lại thị trường trái phiếu

Trong thời hạn quy định nêu trên; HNX và Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HoSE) thực hiện tổ chức thị trường giao dịch trái phiếu như sau:

HNX tổ chức thị trường giao dịch trái phiếu Chính phủ; trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh, trái phiếu chính quyền địa phương. Tổ chức thị trường giao dịch trái phiếu doanh nghiệp niêm yết. Tổ chức thị trường giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ. Tiếp nhận trái phiếu doanh nghiệp niêm yết từ HOSE. Và tiếp nhận hồ sơ đăng ký niêm yết trái phiếu mới.

HoSE tiếp tục tổ chức thị trường giao dịch trái phiếu chính quyền địa phương đã niêm yết; trước ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành (ngày 20/7/2021) cho đến ngày đáo hạn. Thực hiện chuyển trái phiếu doanh nghiệp niêm yết từ HOSE sang HNX. Và không tiếp nhận hồ sơ đăng ký niêm yết trái phiếu mới.

Xem thêm một số bài viết về Thông tin Chứng khoáng bổ ích khác.

HoSE phải hoàn thành việc chuyển trái phiếu doanh nghiệp niêm yết từ HoSE sang HNX

Thời hạn hậm nhất đến hết ngày 31/12/2021. HoSE hoàn thành việc chuyển trái phiếu doanh nghiệp niêm yết từ HoSE sang HNX. Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam xây dựng kế hoạch chuyển trái phiếu doanh nghiệp niêm yết tại HoSE sang HNX theo quy định. Bên cạnh đó, báo cáo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước trước khi triển khai.

Trường hợp đến hết ngày 30/9/2021, Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam chưa đi vào hoạt động. HoSE có trách nhiệm xây dựng kế hoạch chuyển trái phiếu doanh nghiệp niêm yết tại HOSE sang HNX; theo quy định trên cơ sở phối hợp với HNX và báo cáo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước trước khi triển khai.

Một số vấn đề cần cẩn trọng

Một số vấn đề cần cẩn trọng
Một số điều cần lưu ý

Câu chuyện trái phiếu doanh nghiệp được xếp hạng tín nhiệm còn ở tương lai. Giới phân tích cho rằng hiện nay, việc trái phiếu doanh nghiệp không có xếp hạng tín nhiệm đã đẩy rủi ro thẩm định; đánh giá cho người mua trái phiếu. Nhất là trong bối cảnh nóng lên của thị trường trái phiếu có thể dẫn đến tình trạng cạnh tranh lãi suất. Chất lượng trái phiếu doanh nghiệp không đồng đều thì rủi ro lại càng ở mức cao. Bên cạnh đó, ảnh hưởng tiêu cực của dịch COVID-19 đối với hoạt động sản xuất kinh doanh.  Áp lực đối với việc trả nợ của các doanh nghiệp phát hành trái phiếu cũng sẽ bị đẩy lên cao hơn; làm tăng rủi ro vỡ nợ.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *